39

Collana di perle Tahiti

lunghezza cm 47, perle da mm 12 ø a mm 16 ø.

Perle in gradazione, chiusura in metallo rodiato e pietre di sintesi
€ 600 / 800
Estimate
Evaluate a similar item
Time auction 226

Jewels and Watches

thu 24 November - tue 6 December 2022