Auction N.219 - I, Modern and Contemporary Art

fri 27 - sat 28 May 2022
511 

Maurizio Nannucci
(Firenze 1939)

Nove verdi naturali

Nove fotografie applicate su carta
cm. 2,7x2,7 ca. ognuna (foto), cm. 31x22 (carta)

Titolo e firma in basso: "Nove verdi naturali" / Maurizio Nannucci.Auction times

Scroll Down
Back to the Top