Importanti Arredi e Dipinti Antichi - I

120

Coppia di stampe di architettura di Piranesi

cm. 53,3x37,7 ognuna.

Raffiguranti La Cloaca maestra
€ 400 / 600
Estimate
Evaluate a similar item